Klart med ekonomisk överenskommelse för Pepparrotsbadet

Publicerad 25 november 2020

Tekniska nämndens har tagit beslut om en ekonomisk överenskommelse med entreprenören.

Som vi tidigare berättat blir bygget av Pepparrotsbadet dyrare än beräknat. Nu har tekniska nämnden beslutat om en ekonomisk överenskommelse med entreprenören.

– Det känns väldigt bra att vi nu har kommit överens med entreprenören och därmed tryggat slutförandet av badet och kringliggande markarbeten. Nu kan vi rikta in oss på fortsatt intrimning och sedan invigning av ett väldigt fint och välbyggt familjebad, säger Tomas Rådkvist, ordförande i tekniska nämnden.

Ersättning för takkonstruktion

Den ekonomiska överenskommelsen innebär att entreprenören Cobab avstår den höjda fasta ersättningen som de enligt avtal skulle ha rätt till, samt ersätter kommunen med 1,5 miljoner kronor för utökade kostnader i samband med val av takkonstruktion.

Läs mer om Pepparrotsbadet på webbplatsen Enköping växer

Frågor?

Tomas Rådkvist, ordförande i tekniska nämnden
E-post: tomas.radkvist@politiker.enkoping.se

Katarina Härner, fastighetschef
E-post: katarina.harner@enkoping.se

Foto på Pepparrotsbadet som byggs. En byggnad i brunt tegel.

Pepparrotsbadet. Foto: Annika Westerberg