De ser till att du kan njuta av bad­platsen

Publicerad

I Enköping ser vi till att sköta om badplatserna och provta vattnet så att du kan få en trevlig badupplevelse.

Det är upplevelseförvaltningen och privata intresseföreningar som ansvarar för att sköta om badplatserna och provta vattnet. Kommunens miljöavdelning är de som har regelbunden tillsyn, då det bland annat ser över renhållning, städning och att det är ordentligt skyltat vid badplatserna.

Vattnet provtas varje badsäsong

Alla allmänna badplatser utför provtagningar av badvattnet vid tre tillfällen per säsong. Vid ett antal av kommunens allmänna badplatser är det kommunens parkarbetare som hjälper till med själva provtagningen varje badsäsong. Det är sedan miljöavdelningen som granskar provtagningen och ser till att resultatet registreras.

– Eftersom badvattnet kan innehålla smittämnen och toxiner som kan orsaka sjukdomar och hälsobesvär är det viktigt att provtagning sker. Miljöavdelningens inspektioner på plats görs bland annat för att se till att badplatsen har de rutiner som behövs för att förebygga eventuell olägenhet för de badande, säger miljöinspektör Elisabet Aronsson.

På kommunens webbplats finns också en sida om badplatser i Enköping, hur badvattenkvaliteten är och annan information som kan vara bra att läsa innan du hoppar i plurret.

Läs mer om badplatser och badvattenkvalitet i Enköping

Hållbar livsmiljö

Att inspektera våra badplatser och provta badvattnet är ett sätt att arbeta med kommunfullmäktiges långsiktiga mål om hållbar livsmiljö. Då ett av målen är att vi som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser, såsom vatten, för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

Läs mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan på webbplatsen Enköping Växer

Elisabet och Tina står vid Koffsans bryggor. Tina kollar mot vattnet och Elisabet kollar mot kameran. Elisabet har ett protokoll i handen.