Bussar och tåg

Kommunen ansvarar tillsammans med Region Uppsala för kollektivtrafik i kommunen. Ansvaret för järnvägsnätet ligger hos den statliga myndigheten Trafikverket.

I Enköpings kommun reser du kollektivt med de gula bussarna som drivs av UL. Du kan resa både i staden Enköping, mellan orter i kommunen och till närliggande städer. Avgångar, tidtabeller och prisinformation hittar du på UL:s webbplats.

Dagligen går det även flera tåg som drivs av SJ. Från Stockholm tar det 40 minuter med tåg. Från Västerås tar det 20 minuter. Sök avgångar på SJ:s webbplats.

Swebus kör dagligen långfärdsbuss mellan Enköpings järnvägsstation och Arlanda flygplats. Sök avgångar på Swebus webbplats.

Du som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik kan ha rätt till kompletteringstrafik.