Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsned­sättning och inte kan resa på egen hand. När du besöker sjukvården kan du få ersättning för dina resor av Landstinget.

Du kan få färdtjänst om din funktionsnedsättning är mer än tillfällig. Du som har färdtjänst kan ansöka om lyfthjälp i trapporna och färdtjänst i en annan kommun.

När du har fått beslut om att du kan få färdjänst, beställer du dina färdtjänstresor hos Arboga taxi på telefonnummer 0171-62 70 90.

Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Landstinget i Uppsala län för en del av dina resekostnader.

På landstingets webbplats hittar du mer information om sjukresor och kontaktuppgifter till landstingets handläggare för sjukresor.

Vanliga frågor

Vad krävs för att jag ska kunna få färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att gå eller resa med buss. För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättningen vara mer än tillfällig.

Vart kan jag åka med färdtjänst?

Du kan resa inom Enköpings kommun. Du kan även resa upp till 2,5 mil utanför kommungränsen, till exempel till Uppsala, Bålsta, Sala, Västerås och Strängnäs.

Kan jag ta med någon när jag åker färdtjänst?

En person kan följa med dig utan extra kostnad inom kommunen. Övriga personer betalar 40 kronor per person. Meddela taxi hur många personer som ska åka med (antal medresenärer).

Fördjupning