Gång- och cykelvägar

För dig som vill gå eller cykla finns särskilda vägar. De ska vara trygga, framkomliga, ha bra belysning och vara avskilda från biltrafik. Upptäcker du fel kan du göra en felanmälan till kommunen.

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen gång- och cykelvägarna. De ska vara bra vägar och fungerande belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

I Enköping finns 8 000 lampor som lyser upp våra gång- och cykelbanor. Vi vill gärna veta om du ser trasiga lampor, anmäl det under ”Felanmälan” så åtgärdar vår entreprenör det.

Det finns många delar i kommunen som tyvärr fortfarande saknar belysning. Vi försöker utöka belysningen varje år, men om du känner till ett område som saknar belysning, vill vi gärna veta. Du kan lämna synpunkter här.

Vanliga frågor

Finns det någon cykelpump ute på stan?

​Det finns en cykelpump vid Resecentrum. Det finns även en automatisk cykelpump vid torget. Den går att använda både för att pumpa cykelhjul, barnvagnshjul och hjul till rullstolar.

Varför har ni tagit bort övergångsställen?

Sverige har en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Många bilförare stannar för att släppa fram vid övergångsställen, men det är också många som inte stannar. På gator med lite trafik har vi därför tagit bort övergångsställen eftersom de som vill kan komma över gatan ändå. På gator med mer trafik har vi tagit bort övergångsställen som ligger tätt. Det gör bilisterna mer uppmärksamma på de övergångsställen som finns kvar.

Är det inte tryggare med övergångsställen?

Det är framförallt samspelet mellan personen som går och fordonsföraren som skapar trygghet. Ett övergångsställe ger en falsk trygghet eftersom gående ibland utgår från att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att personer går rakt ut i gatan utan att se sig för. Det har i stället visat sig att personer som går är mer försiktiga där det inte finns övergångsställen.  

Fördjupning