Fastighets­ägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ett särskilt ansvar. Tillsammans kan vi få vardagen för Enköpingsborna att fungera även när det kommer mycket snö och är halt.

Snöröjning

När vi plogar blir det dessvärre en snösträng kvar mot din entré och garageinfart. Den har vi inte möjlighet att ta bort. Större snöhögar som blir kvar efter vår plogning försöker vi däremot forsla bort om vi hinner.

  • Ta bort snö från gångbanan utanför din fastighet och se till att de som går där inte halkar.
  • Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatan eller allmän plats.
  • Parkera din bil på fastigheten så att det går att ploga så smidigt som möjligt på gatan. Beroende på väderleken kan vi behöva ploga när som helst under dygnet.

Halka

Sanda gångbanan utanför din fastighet.

Behöver du sand?

Du som är privatperson kan hämta gratis sand till din fastighet på Ågatan 2. Du får hämta fyra hinkar vid varje tillfälle. Ta med en spade och egna hinkar.

Bra att tänka på

Även om vi försöker få bort halkan med alla krafter behöver du räkna med att det kan vara halt. Utrusta bilen och cykeln med vinterdäck och dig själv med bra vinterskor.

Vår personal tillsammans med våra entreprenörer måste ibland arbeta under svåra väderförhållanden med sena kvällar och tidiga mornar. Om vi kan hjälpas åt går det snabbare och enklare att få bra vägar under vintersäsongen.