Sjukresor

Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från landstinget för en del av dina resekostnader.

Det är Landstinget i Uppsala län som ansvarar för ersättning för sjukresor. På landstingets webbplats hittar du mer information om sjukresor och kontaktuppgifter till landstingets handläggare för sjukresor.