Pågående vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Salavägen delvis avstängd 6 till 12 november

På Salavägen i korsningen östra och västra Järnvägsgatan utförs borrning för markprover.

Arbetet utförs 6 – 12 november mellan kl 09.00 och 15.00. Under tiden kommer ett körfält och närmaste gång – och cykelväg vara avstängt. Under arbetet kommer den avstängda sidan att skifta.

Stockholmsvägen avsmalnad vid Barkan 10 oktober till 12 november

Det är avsmalnat körfält på Stockholmsvägen vid busshållplats Barkan i riktning mot Uppsala/Stockholm. Arbete med busshållplats pågår.

Målning av vägmarkeringar under hösten

Under hösten målar vi vägmarkeringar på olika gator i Enköpings tätort. Det är till exempel mittlinjer, övergångsställen och körfältspilar vid rondeller. Där målningen pågår blir det begränsad framkomlighet.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -30 november

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.