Pågående vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Målning av vägmarkeringar 16 september- 18 oktober

Under en månad kommer vi måla vägmarkeringar på olika gator i Enköpings tätort. Det är till exempel mittlinjer, övergångsställen och körfältspilar vid rondeller. Där målningen pågår blir det begränsad framkomlighet.

Asfaltering i september

Under september börjar vi asfaltera och det blir begränsad framkomlighet. Arbetet det gäller följande gator:

  • Fjärdhundragatan - från Torggatan till Hettemarksrondellen
  • Bangårdsgatan - från Hettemarksrondellen till rondellen vid Resecentrum
  • Litslenavägen - från JP Johansson till Ekenkällsgatan
  • JP Johanssons gata - från rondell vid Östra länken till Boglösavägen
  • Gnejsgatan
  • Granitgatan

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Rombergsgatan 25-33 avstängd 26 augusti-18 oktober

Arbetsområde gäller hela gatubredden och trottoaren. Arbeten görs kring vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.