Kommunens lediga tomter

Ibland har kommunen tomter att sälja. Just nu säljer vi tomter i Åkersberg via mäklare.

Försäljning av tomter i Åkersberg

 Tomterna i Åkersberg, väster om Åkersbergsvägen säljs via Mäklarringen. 

Mäklarringen i Enköping

lediga tomter i Åkersberg

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017