Fyrverkerier

Möjligheten att använda fyrverkerier på offentliga platser är mycket begränsad. Det beror på risken för skador och för att skottljuden påverkar både människor och djur.  

Kommunen bestämmer i ordningsreglerna när och hur fyrverkerier får användas. På offentliga platser får du bara använda fyrverkerier klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg. Du kan också behöva polistillstånd.

Vanliga frågor

Varför kan inte kommunen totalförbjuda fyrverkerier?

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att inte tillåta fyrverkerier alls. Kommunen kan bara förbjuda fyrverkerier på sin egen mark, dvs torg, parker centrala gator och så vidare. Vi kan alltså inte totalförbjuda fyrverkerier. 

Kommunen tillåter endast fyrverkerier mellan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg på offentliga platser. Man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet. Det är en avvägning som vi har gjort tillsammans med polisen och andra kommuner. 

Är det tillåtet med fyrverkerier när som helst?

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent.

Undantaget är nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 dagen efter. Men man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet. Att använda smällare är förbjudet i hela Sverige.

Varför är det tillåtet att skjuta fyrverkerier på nyårsafton?

Kommunen kan inte helt förbjuda människor att skjuta fyrverkerier på nyårsafton. Vi kan bara skapa regler för allmänna platser där kommunen äger marken.

Man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet.

Fördjupning