Hur går en anmälan om miss­tanke om mat­förgiftning till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du anmäler misstanke om matförgiftning till oss.

Bild över processkarta om hur en anmälan om misstänkt matförgiftning går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Du misstänker matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kan du anmäla det till oss. Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte informera dig om vad som händer i ärendet.

2. Du anmäler till kommunen

Du kan anmäla misstanke om matförgiftning i vår e-tjänst eller på telefon. Vi hjälper dig gärna att fylla i din anmälan.

E-tjänst för anmälan om matförgiftning

Telefonnummer till kommunen för att anmäla misstanke om matförgiftning: 0171-62 50 00

3. Vi registrerar anmälan

När vi får din anmälan registrerar vi ett ärende och utser en handläggare.

4. Vi utreder

Vi gör en utredning. I utredningen kan vi till exempel inspektera livsmedelsverksamheten och ta prover på de livsmedel som du misstänker har orsakat matförgiftningen.

Om vi behöver mer information från dig i utredningen, kontaktar vi dig. Om du har valt att vara anonym kan vi inte kontakta dig.

5. Resultat

Om det visar sig att livsmedelsverksamheten har orsakat matförgiftningen kan det leda till en sanktion mot verksamheten. En sanktion kan till exempel vara att vi förelägger livsmedelsverksamheten att åtgärda bristerna eller att vi utfärdar ett försäljningsstopp.

6. Vi avslutar utredningen

När vi har avslutat utredningen kontaktar vi dig för att informera om vad som har hänt i ärendet. Om du har valt att vara anonym kan vi inte återkomma till dig.