Störningar i miljön

Blir du störd av buller, fyrverkerier, rök eller andra saker i din miljö kan du skicka in ett klagomål till kommunen.

Störningen ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön. Fastighetsägaren eller den som driver verksamheten blir tvungen att utreda och lösa problemet. Du kan vara anonym när du lämnar ett klagomål, men då blir det svårare för oss att återkoppla till dig vad som händer.

Möjligheten att använda fyrverkerier på offentliga platser är mycket begränsad. Det beror på risken för skador och för att skottljuden påverkar både människor och djur. Det är kommunen som bestämmer i ordningsreglerna när och hur fyrverkerier får användas. På offentliga platser får du bara använda fyrverkerier klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg. Du kan också behöva polistillstånd.

Vanliga frågor

Vid akuta ärenden ska du ringa SOS alarm på telefonnummer 112. Akuta ärenden kan vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

Allt oönskat ljud räknas som buller. Det kan vara ljud från fläktar, restauranger, skjutbanor, trafik, störande grannar eller djur.

Kommunen tillåter endast fyrverkerier mellan klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg på offentliga platser. Man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet. Det är en avvägning som vi har gjort tillsammans med polisen och andra kommuner. Att använda smällare är förbjudet i hela Sverige.

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att inte tillåta fyrverkerier alls. Kommunen kan bara förbjuda fyrverkerier på sin egen mark, det vill säga torg, parker centrala gator och så vidare. Vi kan alltså inte totalförbjuda fyrverkerier.

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är köpta före lagändringen.

Det är tekniska nämnden som ansvarar för de lokala ordningsföreskrifterna och därmed när man får skjuta fyrverkerier på allmän plats.

Nej, kommunen arrangerar inget firande av nyårsafton, påskafton eller valborg med fyrverkerier.

Kontakta den som orsakar störningen, din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och fråga när störningen försvinner. Den som är ansvarig för störningen ska få tid att utreda eller åtgärda problemet. Får du trots detta ingen hjälp eller om ord står mot ord kan du kontakta kommunen. Skriv gärna ner när du blir störd och vad du blir störd av.

Om du störs av djur bör du i första hand prata med djurägaren, men ibland kan du också ta hjälp av till exempel din hyresvärd eller kommunen. Om det rör sig om djur ute i det fria, till exempel orm på din tomt får du i första hand försöka ta hand om problemet själv.

Tips och råd om störande djur och vem du kan kontakta

Bada inte och kontakta ansvarig för strandbadet.

Här kan du följa läget vid badplatserna i Enköping

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen