Drift­information

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Vattenläcka i Hummelsta

En vattenläcka på Grävlingevägen i Hummelsta gör att samtliga boende mellan Grävlingevägen 1-50 är utan vatten. Reprerationsarbete inleds kl 7.00 och beräknas vara klar under dagen.

Vatten finns att hämta i en brandpost på Åsundavägen 53. Ta med eget kärl.

Pågående väg­arbeten

Rombergsgatan 33-51 avstängd 1 april till 3 juli

Rombergsgatan 33-51 stängs av på grund av arbeten med fjärrvärme. Avstängningen gäller hela gatubredden förutom en trottoar. Arbetet pågår från 1 april till 3 juli. Eftersom Rombergsgatan går runt området går det ändå alltid att komma fram.

Störningar vid Mästergatan och del av pendlarparkeringen

I slutet av vecka 12 börjar vi med markarbeten i anslutning till Mästergatan och en liten del av pendlarparkeringen. Vi ska bygga en avlämningsplats, en refug samt en gång- och cykelväg. Det södra körfältet (närmast järnvägen) stängs av och trafiken leds om via pendlarparkeringen. Det blir hastighetsbegränsning max 30 kilometer i timmen . Var försiktig när du kör förbi. Arbetet beräknas pågå till mitten av juni.

Hastighetsbegränsning på Drottninggatan

Från den 16-31 mars klipper vi lindarna på Drottninggatan mellan Tullgatan och Sankt Persgatan. Under perioden är hastigheten högst 30 kilometer per timme och det är parkeringsförbud just där arbetet pågår. Arbetet pågår vardagar klockan 06-19.

Rondell vid korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen börjar byggas

Vi bygger en cirkulationsplats. Arbeten med tillfälliga vägar startar 16 mars. Först byggs tillfällig gång- och cykelväg förbi platsen. Även en tillfällig väg in till byggarbetsplatsen Pepparrotsbadet. Ny information kommer löpande. Samtliga arbeten avslutas 30 september.

Sankt Larsgatan 1-3 är avstängd

Avstängningen pågår den 20 januari-31 maj och gäller det norra körfältet och närmaste trottoar. Gatan blir enkelriktad. Avstängningen beror på bygge av flerfamiljsbostad.

Vi stänger av Eriksgatan

Eriksgatan kommer vara avstängd för biltrafik eftersom vi ska byta vattenledningar i gatan.

Boende som har parkeringar på innergårdarna når dessa via Torggatan eller Tullgatan.

2 mars - 30 april är Eriksgatan avstängd mellan Rådmansgatan och Tullgatan.

9 mars - 3 april är Eriksgatan avstängd ett tjugotal meter väster om korsningen Rådmansgatan.

Cyklister och gående kommer fram precis som vanligt.

Runhällsgatan 2-12

Arbete pågår med en del av gatan i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubredden och en trottoar. Avstängningen pågår till och med 2020-12-18. Avstängningen beror att nya ledningar läggs ner. Där det är avstängt får man åka runt kvarteret för att nå fastigheten.