Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Det tidigare bevattningsförbudet i Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta övergår till datumbevattning från 22 juni. Det innebär att man får vattna trädgårdar varannan dag. De som bor på jämna husnummer får vattna på jämna datum. De som bor på ojämna husnummer får vattna på ojämna datum.

Hushållen i de orterna får sitt dricksvatten från Håbo kommun och det är den kommunen som infört datumbevattning. Det gäller endast de som har kommunalt dricksvatten i dessa orter.

Läs mer om datumbevattning Håbo kommun

Från den 25 maj till december 2021 pågår arbeten vid busshållplatserna på Resecentrum. Detta leder till vissa ändringar i vart bussarna stannar.

Du hittar information om tillfälliga hållplatser och ändringar i kollektivtrafiken på

ULs hemsida

Pågående väg­arbeten

Vägarbeten görs mellan Fågelbärsgatan och Lingongatan, det blir begränsad framkomlighet. Vissa tider kommer det bli avstängt. Följ skyltningen när trafiken leds om.

31 maj-14 juni. Vid Tallbacksvägen 10-24 är ena körfältet avstängt. Tallbacksvägen 24 till korsningen Lingongatan pågår arbete över hela vägbredden.

Vi behöver byta vatten- och avloppsledningar. Sedan kommer gatan att asfalteras om.

Pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan kommer stängas av från 10 maj. Det kommer att pågå arbeten med busshållplatserna vid resecentrum som beräknas vara klara i december. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid pendlarparkeringen Mästergatan.

Från början av mars kommer vi att genomföra arbeten vid infarten till Nyängsvägen och Kungsgatan 51-69.

Det kommer bli begränsad framkomlighet på Kungsgatan och Nyängsvägen med smalare körfält. Arbetena görs i etapper. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.

Vi kommer att göra säkrare skolvägar med övergångsställen och nya busshållplatser. Samtidigt passar vi på att renovera vatten- och avloppsledningarna i området.

För att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram bygger vi en cirkulationsplats i Fannakorset. Under en period kommer det vara minskad framkomlighet.

Arbeten pågår från 7 juni och beräknas vara klart till 30 november.

Sandbrogatan blir avstängd från infarten vid Torggatan till en bit innan Lilla vägen. Infart till Sandbrogatan sker från rondellen Tullgatan/Östra Ringgatan. Vatten och avloppsavdelningen ska renovera VA-ledningar och Ena Energi ska utföra fjärrvärmearbeten. Arbetet beräknas vara avslutat i oktober.