Anmälan till lägenhetsregistret

Anmälan gäller flerbostadshus inklusive specialbostäder

Blanketten ska ha kommit in till kommunen senast en månad efter färdigställandet av lägenheten.