Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Om du vill gräva, borra, hantera kemikalier eller utvinna energi ur mark och grundvatten inom ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter måste du ansöka om dispens från kommunen.