Ansök om dispens från skydds­föreskrifter inom vatten­skydds­område

Om du vill gräva, borra, hantera kemikalier eller utvinna energi ur mark och grundvatten inom ett vattenskydds­område med skyddsföreskrifter måste du ansöka om dispens från kommunen.