Ansök om friköp
av tomt

Om du vill köpa tomträttsmark av kommunen
skickar du in en ansökan om friköp.

För dig som äger ett småhus blir kostnaden för att köpa loss tomträtten 75 procent av det marktaxeringsvärde som gäller när du lämnar in intresseanmälan. Det är Skatteverket som bestämmer marktaxeringsvärdet. Du ser vad värdet är på det beslut om fastighetstaxering som de skickar.