Ansök om upphåll i hämtning av sopor, latrin eller slam

Om du vill göra uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller latrin- eller slamhämtning från din fastighet måste du göra en ansökan till kommunen och VafabMiljö.

Du måste skicka in din ansökan senast en månad innan du önskar göra uppehåll.