Ansök om vägbidrag

För att sköta en enskild väg kan du söka bidrag hos kommunen.

I Enköping kan du få bidrag för att sköta en enskild väg. Du kan få bidraget om du är en privatperson eller en sammanslutning. Du kan inte ta emot kommunalt och statligt bidrag samtidigt. Vi behöver ha din ansökan senast den 30 september. Då kan vi betala ut bidraget i december. Om vi får in ansökan senare än 30 september betalas inte bidraget ut.