Cistern och rör­ledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras. Rester av innehållet är farligt avfall.

Privatpersoner lämnar avfallet på Återbruket. För att förhindra påfyllning måste en tömd cistern plomberas.

Om du upptäcker någon form av förorening i marken ska du genast kontakta kommunen.