Ansök om plats i förskola eller peda­gogisk omsorg

För att ditt barn ska få börja i förskola eller pedagogisk omsorg måste du ansöka om en plats.

Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader innan önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Om vårdnadshavare lämnar in nya önskemål så blir det en ny ansökan och därmed ett nytt ködatum och ändrat garantidatum. Det betyder att din tidigare ansökan försvinner och den nya gäller även om du bara gjort en liten ändring.

Alla kommunala förskolor, fristående förskolor och familjedaghem har en gemensam kö, med undantag för Uppnäsans förskola, Montessoriförskolan Snäckan och Svalans asylavdelning. Uppnäsans förskola och Montessoriförskolan Snäckan kontaktar du direkt för ansökan. Ansökningsblankett till Svalans asylavdelning hittar du på Svalans webbplats

Hitta förskolor

Tänk på att det redan vid valet av förskola är det bra att tänka på var du vill att ditt barn ska gå i skola. Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts.

Modersmålsstöd

Om du önskar modersmålsstöd till ditt barn skriver du det när du ansöker om plats i förskolan. Om ditt barn redan har en plats kontaktar du förskolans chef.

Natt- och helgverksamhet

Natt- och helgverksamhet finns bara på Nattugglan. När du ansöker om plats i natt- och helgverksamheten måste du bifoga ett arbetsgivarintyg och ett schema till din ansökan.

Länk till Nattugglan på webben

Arbetsgivarintyget och arbetsschemat skickar du till:

Utbildnings­förvaltningen
Linbanegatan 12
745 34 Enköping