Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Under vissa omständigheter kan barn få skolskjuts från två adresser.


Det gäller om barnet har föräldrar som bor på olika adresser, och den ena föräldern bor kvar i placeringsområdet till den kommunala skolan som barnet går i. Klicka här för att se skolornas placeringsområden.
Skolskjuts vid växelvis boende gäller bara om barnet bor halva tiden hos vardera föräldern.

Tänk på att du måste ansöka om skolskjuts vid växelvist boende inför varje läsår. Du behöver ansöka senast den 31 maj för att få skolskjuts för växelvis boende inför den kommande höstterminen. Om du söker inför vårterminen ska ansökan vara inne senast den 31 oktober.

Barn som har föräldrar som bor på olika adresser har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna om

  • en av föräldrarna bor kvar i placeringsområdet för den kommunala skolan som barnet går i
  • barnet går i en kommunal skola inom Enköpings kommun
  • barnet åker någon av turerna i direkt anslutning till skolans schema. Det betyder att man inte kan få skolskjuts på morgonen om barnet går på morgonfritids eller på eftermiddagen om barnet stannar på fritids efter skoldagens slut. Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts.
  • båda adresserna ligger i Enköpings kommun
  • de har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna
  • avståndet mellan respektive adress och elevens skola överstiger de
    avstånd som gäller för rätten till skolskjuts.