Skolskjuts vid särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl kan barnet få skolskjuts även om villkoren i skolskjutsreglementet inte är uppfyllda.

Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara om barnet har en tillfällig eller permanent funktions­nedsättning. En väg som är olämplig för att barn att korsa kan också räknas som ett särksilt skäl. Det är rektorn i samråd med skolskjutssamordnaren som beslutar om skolskjuts vid särskilda skäl. En del beslut är det socialförvaltningen som tar.