Ansök om hyresbidrag

För att få ett hyresbidrag för din pensionärsförening behöver du göra en ansökan.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Upplevelseförvaltningen
Box 909
745 25 Enköping

E-post: foreningsbidrag@enkoping.se