Ansök om hyresbidrag

För att få ett hyresbidrag för din pensionärsförening behöver du göra en ansökan.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Enköpings kommun, upplevelseförvaltningen, Marita Ghafouri, 745 80 Enköping

E-post: foreningsbidrag@enkoping.se