Lämna medborgarförslag

Alla som bor i Enköpings kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan genom detta påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun för att få lämna in ett förslag. Det innebär att personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget ska undertecknas. Det kan skickas till kommunledningsförvaltningen:

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Du kan även skicka det med e-post till:
kommunledningsforvaltningen@enkoping.se

Förslaget ska märkas med "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommit in till kommunen är det en offentlig handling. Kom även ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Vi behöver ha dem när vi handlägger ditt förslag.

När behandlas mitt medborgaförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, allra senast inom ett år från det att förslaget kom in.