Vigsel­anmälan

Vigselanmälan ska skickas in tillsammans med "Intyg hindersprövning" samt "Intyg vigsel" till Enköpings kommun.
Se till att märka kuvertet med "Vigsel, Medarbetarservice".

Anmälan behöver komma in senast två veckor före önskat vigseldatum