Ansök om kommunal hyres­garanti

Om du behöver en hyresgaranti kan du ansöka om det hos kommunen.

För att få en kommunal hyresgaranti måste du uppfylla vissa krav:

  • Du måste stå i bostadskön hos Enköpings Hyresbostäder och du ska ha varit folkbokförd i Enköpings kommun i minst sex månader.
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vi gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd och inkomster från Försäkringskassan. Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa.
  • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna och du får inte ha skulder till Enköpings Hyresbostäder.
  • Hyres­garantin gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom de sex månaderna måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.