Återansök om försörjn­ings­stöd

Om du är aktuell på försörjningsstöd och är folkbokförd i Enköpings kommun kan du återansöka om försörjningsstöd i vår e-tjänst.

Instruktionsfilm

För att få filmen textad klickar du på ikonen för undertexter och aktiverar.

Du kan göra återansökan tidigast 15 dagar innan den sista dagen i månaden.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation eller ett Mobilt BankID. Du behöver också ha en aktuell e-postadress som du meddelar din handläggare på försörjningsstödsteamet.

Om ni är två som återansöker om försörjningsstöd tillsammans behöver ni båda ha en e-legitimation eller ett Mobilt BankID. Ansökan skickas in först när ni båda har signerat ansökan digitalt.

Vanliga frågor

Vilka handlingar behöver jag lämna in vid e-ansökan?

Du måste alltid lämna in underlag som är relevant utifrån din planering. Det kan vara läkarintyg om du är sjukskriven, närvarorapport om du studerar SFI eller sökta arbeten om du är arbetssökande.

Du behöver inte lämna in underlag som kontoutdrag och fakturor i ansökan, men du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig om det. Därför är det viktigt att du sparar alla dina underlag.

Om du är osäker på vad du behöver lämna in kan du kontakta din handläggare.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter i e-ansökan?

Om du lämnar felaktiga uppgifter kommer socialnämnden att återkräva beloppet som har betalats ut felaktigt. Det kan innebära att vi återkräver belopp för flera månader bakåt i tiden. Det kan även bli aktuellt för socialnämnden att göra en anmälan om bidragsbedrägeri till polisen om du lämnar felaktiga uppgifter.

Om du är osäker på hur du behöver redovisa utgifter kan du fråga din handläggare.

Varför kan jag inte använda e-tjänsten?

Om du inte kan använda e-tjänsten kan det bero på flera saker. Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun och du måste ha ett svenskt personnummer. Du kan återansöka om försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen den 15 följande månad.

Kan jag få hjälp att fylla i e-ansökan?

Om du vill ha hjälp kan du ringa 0171-62 50 00