Autogiro­anmälan

För att anmäla att du vill betala dina räkningar till kommunen via autogiro behöver du fylla i och skicka in en blankett till kommunen.

Betalning via autogiro är enkelt och tidsbesparande då det innebär att betalningen sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före förfallodagen. Du får fakturan som tidigare, på papper – men beloppsfältet är makulerat.
Det är kostnadsfritt att ansluta sig till autogiro.

Skicka in blankett

Det du behöver göra för att få autogiro är att fylla i en autogiroanmälan och skicka den till

Enköpings kommun
Ekonomiservice
745 80 Enköping

Eventuell fullmakt ska bifogas autogiroanmälan.

Blanketten kan inte skickas via e-post.

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren.

Om du inte medger ett uttag kan du kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Återkallelse av medgivande

Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att du har återkallat det. Om du vill återkalla medgivandet gör du det genom att skriftligen meddela betalningsmottagaren eller kontoförande bank.

Rätt att avbryta betalningar via autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren får, men är inte skyldig att, avbryta anslutningen till autogirorutinen om du inte i rätt tid har tillräckligt belopp på kontot för betalningarna, om kontoförhållandena förändras samt om du upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det.