Lagen om särskilt stöd till vissa funktions­nedsatta, ansökan om insatser

Om du på grund av funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till en bistånds­handläggare med en ansökan. Det är han eller hon som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp beviljad.

Fyll i en blankett, antnigen på datorn eller skriv ut, och lämna till biståndsavdelningen. Du kan även ansöka per telefon eller vid ett personligt besök. Biståndsavdelningen får du kontakt med via vård- och omsorgsförvaltningen. Du får skriftligt beslut på den hjälp du har blivit beviljad. Om du inte är nöjd kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga.

Vad har jag rätt till?

Det finns två lagar som säger vilka insatser du kan ha rätt till: Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och skötseln av din bostad. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende. Du kan läsa mer om vad som gäller på Socialstyrelsens hemsida

Vad kostar det?

Vissa insatser är avgiftsbelagda.

Skillnad mellan ansökan och anmälan

Vem som helst kan anmäla till vård- och omsorgsförvaltningen att en person behöver hjälp. Då tar biståndshandläggaren kontakt med personen som anmälan gäller och frågar om han eller hon vill ansöka om hjälp. Våra insatser bygger på frivillighet och självbestämmande och därför måste du som känner att du behöver hjälp själv göra en ansökan.