Särskilt boende, återtagande av ansökan

Om ditt behov förändrats så att du inte längre behöver ett särskilt boende behöver du fylla i en blankett om det.