E-tjänst skolval

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om en plats i förskoleklass eller årskurs 7 för ditt barn under skolvalsperioden 1 november- 15 december.


Du som vill byta till en kommunal skola kan också ansöka om ändring av skola i e-tjänsten utanför skolvalsperioden.

Klicka här för att läsa mer om skolval.

Om du går i en fristående skola och vill byta till en kommunal skola kan du också ansöka om det i e-tjänsten.

Endast den som är folkbokförd i Enköpings kommun kan använda e-tjänsten för att göra skolval. Bor du i annan kommun behöver du fylla i en blankett istället.

Byte av skola

Du som går i en kommunal skola och vill byta till en annan kommunal skola kan ansöka om det i e-tjänsten. Skulle en ledig plats uppstå på en skola, kontrollerar handläggare om det finns flera elever som önskar plats i den aktuella årskursen. Om så är fallet görs urvalet genom kommunens skolvalskriterier. Pdf, 768 kB. (Pdf, 768 kB) Därefter lämnas erbjudande om byte av skola till vårdnadshavare. I vår e-tjänst kan du bara ansöka om byte till en annan kommunal skola.

Tänk på!

När du har loggat in i e-tjänsten måste du välja fliken "Alla" för att kunna göra ditt skolval.

Vill du läsa mer om reglerna för skolvalet kan du klicka här.

Vill du se gränserna för skolornas placeringsområden/upptagningsområden när det gäller årskurs F-6 kan du söka fram dem i enkoping.se/placeringsomraden

Vill du se placeringsområdena för årskurs 7-9 finner du dessa i enkoping.se/placeringsomradenhogstadium

För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation.  Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Webbplats om BankID e-legitimation 

Har du skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer?

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kan du inte ansöka om plats i e-tjänsten. Kontakta i stället vårt kontaktcenter på 0171-62 50 00.

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn och när vi debiterar avgift för fritidshemsplatsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.