E-tjänst skolval

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om en plats i förskoleklass till ditt barn. Skolvalsperioden inför höstterminen 2019 är den

1 november till 15 december 2018.


Skolvalet för barn som ska börja förskoleklass hösten 2019 sker den 1 november-15 december 2018.

E-tjänsten skolval omfattar de kommunala förskoleklasserna.  Om du vill ansöka om en plats i en fristående förskoleklass, kontaktar du skolan direkt.

Tänk på! När du har loggat in i e-tjänsten måste du välja fliken "Alla" för att kunna göra ditt skolval.

Vill du se gränserna för skolornas placeringsområden/upptagningsområden kan du söka fram dem i karta.enkoping.se/placeringsomraden

För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation.  Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Webbplats om BankID e-legitimation 

Har du skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer?

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kan du inte ansöka om plats i e-tjänsten. Kontakta i stället utbildningskontoret.  

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för fritidshemsplatsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Då är e-tjänsten stängd

Dessa datum under 2018 är e-tjänsten skolval stängd: 10 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 11 juli, 8 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december.