Hantera dricks­vatten

Om du ska driva en verksamhet som inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning hos kommunen.

Du som ska driva en offentlig eller kommersiell verksamhet måste följa Livsmedelsverkets regler för dricksvatten.

Du måste också göra en egenkontroll och ta prover på ditt dricksvatten. Vi har ett förslag på mall för provtagningsschema.

Som verksamhetsutövare kan du ansöka om tillstånd från kommunen att minska antalet dricksvattenkontroller eller att utesluta delar ur dem.

Vanliga frågor

Är du osäker på om du har en kommersiell eller offentlig verksamhet kan du fråga kommunen. Café, restaurang och skola är olika exempel. Det är också uthyrning av rum eller stuga för fritidsboende och uthyrning av lokal för olika tillställningar. Det gäller om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av mer än åtta gäster. Uthyrning av lägenheter eller hus för permanentboende till tre eller fler hushåll är också exempel på kommersiell verksamhet. Läs mer under registrering av dricksvattenanläggning.

Vi tar ut en avgift för att administrera din anmälan om registrering av dricksvattenanläggning. Utöver anmälningsavgiften debiterar vi en årsavgift. Årsavgiften beslutas utifrån en riskklassning av anläggningen och brukar vara mellan 1 440 kronor till 2 880 kronor för små dricksvattenanläggningar.

Läs mer om taxor och avgifter

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt. Det är inte hårt vatten överallt i Enköping. De områden som får sitt vatten från Västerås och Håbo har inte hårt vatten. Det gäller Bredsdal, Ekolsund och Sävsta.

För att förändra hårdhetsgraden på dricksvattnet kan du ha en egen avhärdare. Då blir vattnet mjukare. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet.

Om dricksvattnet är missfärgat kan du spola en stund för att se om det blir bättre. Är det fortfarande missfärgat kan du kontrollera om dina grannar har samma fel. Är vattnet grönfärgat kan det vara problem med fjärrvärmen. Om missfärgningen kvarstår, kan du ringa Enköpings kommuns kontaktcenter.

Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?