Sälja folköl, tobak, e-cigaretter

Från den 1 juli 2019 måste du som vill börja sälja tobak ansöka om tillstånd från kommunen. Om du ska sälja folköl eller e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen.

Om du har anmält försäljning av tobak innan den 1 juli 2019 måste du senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd att få fortsätta sälja tobak.

Innan du börjar sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du kan välja att göra ett eget program eller använda vår mall. Mallen hittar du tillsammans med anmälnings- och ansökningsblanketten.

När du ska sluta sälja folköl, tobak eller e-cigaretter måste du göra en avanmälan till kommunen eller meddela eventuellt ägarbyte.

Vanliga frågor

Den nya lagstiftningen säger att du måste ansöka om tillstånd hos socialnämnden för att få sälja tobak.

När du säljer tobak, folköl eller e-cigaretter är du enligt lag skyldig att ha ett egenkontrollprogram för din butik. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur varorna ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

När du ansöker om tillstånd tar vi ut en prövningsavgift. Du som får ett tillstånd kommer även att få betala en avgift varje år för social­förvaltningens tillsyn. Kommun­fullmäktige kommer att ta beslut om nya avgifter utifrån den nya lagstiftningen i december. De nya avgifterna kommer att gälla från den 1 januari 2020.

Vi tar ut en avgift för att handläggningen av din anmälan. Du får också betala en avgift för tillsynen av din verksamhet. I dagsläget betalar du ingenting för anmälan om försäljning av e-cigaretter eller för dess tillsyn.

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn Pdf, 65 kB. (Pdf, 65 kB)

Socialnämnden i Enköpings kommun har ansvaret att göra tillsyn så att varje försäljningsställe följer reglerna.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?