Smiley för dig som konsument

Undrar du vad den gröna leende gubben betyder?Smiley-dekalen visar att matstället har utmärkt hantering av livsmedel och bra hygien.

Illustrerad bild av dekalen Smiley

Smiley är ett premieringssystem för livsmedelsverksamheter, men främst är det till för dig som konsument. Smileyn hittar du väl synlig i verksamheten, till exempel vid entrén eller i kassan.

När du ser Smiley-dekalen vet du att livsmedelsverksamheten har bedömts som utmärkt vid miljö- och byggnadsförvaltningens senaste livsmedelskontroll.

Det är frivilligt för verksamheterna att vara med i Smiley. 79 av 120 verksamheter har valt att delta.

Webbkartan eller förteckningen visar verksamheterna med Smiley

Du kan enkelt göra ett aktivt val av matställe. Verksamheterna som är med i Smiley kan du se på två sätt – dels i våra webbkartor och dels i vår förteckning över alla verksamheter med en Smiley.

Besökskartan – här ser du alla verksamheter där du kan äta.

Enköpingskartan – här ser du alla verksamheter, även dem där du inte kan äta.

Förteckning över verksamheter med Smiley

Så får din verksamhet en Smiley

Du som driver en livsmedelsverksamhet kan läsa mer om vad som krävs för att få en Smiley på vår webbplats för företagare. 

Läs mer om Smiley för dig som företagare

Vanliga frågor

Varför ska jag välja att äta, fika eller handla hos en Smiley-klassad verksamhet?

Smiley-dekalen är ett bevis på att verksamheten sköter sin hantering av livsmedel och hygien på bästa sätt. Kommunens livsmedelsinspektörer har inte haft något att anmärka vid den senaste livsmedelskontrollen.

Är det inte säkert att äta eller handla på ett matställe som inte har en Smiley?

Jo, det är säkert. För att få en Smiley måste livsmedelsverksamheten uppfylla kraven i Livsmedelsverkets erfarenhetsklass A. Att vara i erfarenhetsklass A är lite att likna med att vara bäst i klassen. Om verksamheten är i erfarenhetsklass B eller C innebär inte det att det är osäkert att äta där eller handla livsmedel. Det innebär att våra livsmedelsinspektörer behöver göra tätare kontroller för att kontrollera att verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningen.

Vilka verksamheter kan få en Smiley?

Verksamheter som serverar, säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel till konsumenten kan vara med i Smiley. När en verksamhet uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets erfarenhetssystem får den ett erbjudande att vara med i Smiley. Det är frivilligt för verksamheterna att vara med och det kostar ingenting.

Vad är en erfarenhetsklass?

Erfarenhetsklasserna ingår i Livsmedelsverkets erfarenhetsmodul. Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Klassningen visar vilket resultat verksamheten har fått vid kommunens livsmedelskontroll. Det finns tre erfarenhetsklasser: A, B och C. Erfarenhetsklasserna visar om livsmedelskontrollerna kan ske med normalt intervall eller om det behövs fler eller färre.

A: Minskad kontroll i förhållande till normalläget

B: Normalläget

C: Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget

Om erfarenhetsklasserna och kriterierna på Livsmedelsverkets webbplats

Används Smiley i flera kommuner?

Smiley används även i kommunerna Alingsås, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Liknande system används också i kommunerna Stockholm, Uppsala, Norrköping och Sjöbo.