Bli utförare av hemtjänst eller hem­sjukvård

Företag och organisationer som vill utföra hemsjukvård och hemtjänst inom ramen för Enköpings valfrihetssystem kan ansöka om godkännande hos Enköpings kommun.

Utföraren måste uppfylla de krav som vård- och omsorgsnämnden fastställt. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Kraven finns formulerade i Enköpings kommuns förfrågnings­underlag för valfrihetssystem inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vanliga frågor

När ansökan om att få bli utförare är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattar kommunen beslut om företaget ska godkännas som utförare eller inte.

Ersättning till hemtjänstutförare vid kundval enligt LOV 2

Hemtjänst privata utförare

Ersättning kr per utförd timme – A. Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl 07.00-22.00

 • Tätort: 433
 • Landsbygd: 500

Ersättning kr per utförd timme – B. Personlig omvårdnad och service om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl 07.00-22.00

 • Tätort: 414
 • Landsbygd: 479

Ersättning kr per utförd timme – C. Servicetjänster om leverantören är godkänd enligt kategori 2. Kl 08.00-17.00

 • Tätort: 378
 • Landsbygd: 436

Ersättning kr per utförd timme – D. Servicetjänster enligt C för momspliktig leverantör. Belo exklusive moms.

 • Tätort: 372
 • Landsbygd: 423

Hemtjänst egen regi

Ersättning kr per utförd timme – A. Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl 07.00-22.00

 • Tätort: 424
 • Landsbygd: 486

Ersättning kr per utförd timme – B. Personlig omvårdnad och service om leverantören är godkänd enligt kategori 1. Kl 07.00-22.00

 • Tätort: 407
 • Landsbygd: 466

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?