Innehåll för ansökan

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett fritidshem i kommunen.

Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer. Din ansökan ska innehålla:

  • verksamhetsidé
  • beskrivning av lokalerna
  • beskrivning av den inre organisationen, som antal barn och antal personal inom respektive yrkesgrupp
  • tidpunkt för beräknad start av verksamheten
  • styrdokument som verksamheten grundar sig på
  • en särskild beskrivning om arbetet utifrån läroplanens rubriker - normer och värden, utveckling och lärande och barn inflytande
  • rutiner för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet och klagomål
  • registeruppgift från Bolagsverket och registreringsbevis från Skatteverket
  • senaste årsredovisning om det finns
  • information om ägar- och ledningskretsen

Skicka din ansökan till: Enköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 745 80 Enköping