Nyheter om förskola och skola

  • Hand håller i ett UL-kort Busskort för gymnasieelever

    2018-08-23
    Om du går i gymnasiet kan du ha rätt till busskort, om du bor tillräckligt långt från skolan och inte har tillgång till skolskjuts.
  • Skolklocka på husfasad Skolstart i de kommunala grundskolorna

    2018-08-20
    Elever i de kommunala grundskolorna börjar måndag den 20 augusti. Här hittar du information om terminer, lov och klämdagar för läsåret 2018/2019.