Nyheter om förskola och skola

  • Korsängsskolan har utökats Vid terminsstart började knappt 200 mellanstadieelever i de renoverade och utökade lokalerna som nu tillhör Korsängsskolan. Ny sko...
  • Ungdomar provade kommunen som arbetsgivare
    Lärande pågår inte bara under skolterminerna. Varje sommar får cirka 200 skolungdomar chansen att sommarjobba inom olika verksamhe...