Ljunggårdens förskola flyttar

Publicerad 2018-01-23

Ljunggårdens förskola lämnar sina lokaler i mitten av mars och flyttar in på Enavallens förskola.

Flytten beror på att luften är dålig på Ljunggårdens förskola. Personal har reagerat och det har gjorts provtagning. Provtagningen visade inga tydliga spår av mögel eller fuktskador, men inomhusmiljön upplevs som dålig.

Flytt till bättre lokaler

Miljökontoret har föreslagit fortsatta utredningar och åtgärder för ventilationen. Ljunggårdens förskola har dock fått möjlighet att flytta till Enavallen och väljer att göra det istället för att vänta på utredningar och renoveringar som kan ta tid.

Munkkällan gör flytten möjlig

Barnen och pedagogerna som nu finns på Enavallens förskola flyttar därifrån i februari och in på nybyggda Munkkällans förskola. Det var planerat sedan långt tillbaka. Eftersom Enavallen då blir tom kan Ljunggårdens barn och personal flytta in.

Namnet blir kvar

Trots att Ljunggårdens förskola flyttar till Enavallens lokaler kommer man att fortsätta heta Ljunggårdens förskola. Verksamheten förändras inte. Samma chef är ansvarig, och samma personal kommer att arbeta med barnen.

Enavallens förskola utifrån, januari 2018

Foto: Tina Engström, utbildningsförvaltningen