Elevers lån av dator eller läsplatta

Publicerad 2019-01-16

Många elever i Enköpings kommunala skolor får låna en dator eller läsplatta genom skolan. Nu har det tidigare avtalet om lån ersatts med en information om lån.

Bakgrunden är att undervisningen i skolan ska vara avgiftsfri enligt skollagen. Det gamla avtalet för lån av dator eller läsplatta kunde uppfattas som om kommunen la på vårdnadshavare ett kostnadsansvar om enheten skulle gå sönder på grund av oaktsamhet. Därför har det gamla avtalet tagits bort. Det har ersatts av en information om lånet som alla elever och vårdnadshavare får möjlighet att skriva under då de ska kvittera ut en ny digital enhet.

Villkoren för att låna en digital enhet från skolan är ungefär desamma som tidigare. Om enheten skulle gå sönder på grund av oaktsamhet kan skolan fortfarande komma att kräva ersättning av familjen. Detta ska dock inte vara fastslaget på förhand, utan prövas i varje enskilt fall. Samma rutin gäller då som vid all slags skadegörelse på skolans egendom.

Enköping