Elevernas favoritlärare prisades

Publicerad 2019-05-16

För tredje gången har elevrådens pedagogiska pris delats ut i Enköping – ett pris som kommer från eleverna själva.

Tre nominerade pedagoger uppmärksammades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj.

I december varje år delas pedagogiska priser ut till lärare i Enköpings kommunala skolor. Till dessa priser får vem som helst nominera kandidater. Det speciella med priset som delades ut vid fullmäktigemötet i maj är att eleverna själva, genom grundskolornas elevråd, skickat in nomineringar. Det är också elevernas omdömen som ligger till grund för prismotiveringarna nedan.

Bland de nomineringar som kom in valdes tre kandidater ut av juryn som består av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium, förvaltningschef verksamhetschef för grundskolan.

Vinnare av elevrådens pedagogiska pris 2019

Carina ”Kia” Ejestrand, Rombergaskolan
Motivering: Kia är en positiv och ödmjuk lärare som åskådliggör matematik genom att rita exempel på smartboarden och involvera eleverna i problemlösningen. Alla får bra hjälp på lektionerna och hon lär ut ämnet på olika sätt eftersom elever lär sig på olika sätt. Elever vittnar om att Kia har vänt deras syn på matematik från negativ till positiv genom sitt sätt att undervisa.

Nominerad

Lena Dejmendal, Bergvretenskolan
Motivering: Lena har arbetat många år på Bergvretenskolan och är en omtyckt lärare. Eleverna ser fram emot hennes lektioner och känner sig sedda och behandlade med respekt och personligt engagemang. Lena anpassar sin undervisning efter allas individuella förutsättningar. Hon skapar en bra stämning på lektionerna och har även den viktiga förmågan att säga ifrån när det behövs.

Nominerad

Sara Eriksson, Lillkyrkaskolan
Motivering: Sara erbjuder en varierad undervisning där eleverna får vara med och bestämma hur de vill lära sig samt hur de ska visa sina kunskaper i olika ämnen. Sara litar på eleverna och tror på att de kan klara varje skoluppgift. Hon säger själv att hon vill prata så lite som möjligt för att ge eleverna tid att arbeta, men ger ändå tydliga instruktioner som är lätta att ta till sig.


Enköping

Från vänster lärarna Lena Dejmendal, Kia Ejestrand och Sara Eriksson. Längst till höger nämndordförande Mats Flodin (M).