Bussresor till gymnasiet i höst

Publicerad 2019-06-05

Du som ska börja gymnasiet i höst kan få hjälp att resa med buss till skolan. Du kan också ha rätt till reseersättning eller inackorderingstillägg.

Är du gymnasieelev och har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan kan du få åka buss till skolan.

Bergkvarabuss

De flesta elevresor går med Bergkvarabuss och om du åker med dem behövs ingen ansökan. Elever som är berättigade till resor med Bergkvara kommer att få hem en turlista med posten. Det behövs inget busskort för resan.

UL-buss

Om du är elev i Enköping och har åkt skolskjuts med UL i grundskolan, behöver du ansöka om ett UL-skolkort även för gymnasiet. Det gäller även dig som ska gå gymnasium i Uppsala, Västerås eller Strängnäs samt elever som bor längs med linje 224 samt i Grillby samhälle med postnummer som slutar på 52.

Ansökan görs här på kommunens hemsida.

För att bli beviljad UL-busskort krävs:

  • Du har minst sex kilometers skolväg
  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Du ska vara berättigad till studiemedel och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola
  • Du är under 20 år
  • Du har inte sökt inackorderingstillägg eller reseersättning

På gymnasiet gäller inte regeln om växelvis boende, det är endast den adress där du är folkbokförd som gäller.

Sistadatum för ansökan

Ansökan för UL-skolkort ska vara oss tillhanda senast 28 juni för att du ska få UL-busskortet innan skolstart. Du kan e-posta din ansökan till elevresor@enkoping.se

eller skicka post till Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 745 34 Enköping

Gymnasium på annan ort

Om du går på gymnasium på annan ort kan du söka reseersättning eller inackorderingstillägg.

Ansökan om reseersättning eller inackorderingstillägg måste vara oss tillhanda senast 15 augusti. Glöm inte att fylla i lappen Anmälan av konto som ska skickas till Nordea för att utbetalning ska kunna ske.

Enköping