Första steget mot ny gymnasieskola

Publicerad 2019-09-12

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 11 september tagit det första steget mot en ny gymnasieskola i Enköping.

Sedan år 2016 har det utretts hur man ska ersätta Westerlundska gymnasiets föråldrade och för trånga lokaler. Tidigare utredningar har visat att det är mer ekonomiskt att ersätta dem med nybyggda lokaler än att renovera de befintliga. Den upphandlade arkitektbyrån White genomförde en grundlig förstudie som blev färdig före sommaren i år.

I förstudien föreslås ett kunskapskvarter i flera byggnader som ska placeras intill dagens gymnasieskola. Förstudien har legat till grund för beslutet att gå vidare som nu har tagits av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutet lyder mer formellt så att nämnden beställer av tekniska nämnden framtagandet av en programhandling för nytt gymnasium med plats för 1 600 elever. Tekniska nämnden tar ställning till frågan den 25 september. Om den säger ja innebär det att man går vidare under cirka nio månaders tid med en programhandling som ska visa mer i detalj hur ett nytt kunskapskvarter ska se ut och vad det ska innehålla.

Under förstudien ingick vuxenutbildningen i Kunskapskvarteret. Senare under projektet stod det klart att det blir dyrt att flytta ihop den med gymnasiet eftersom vuxenutbildningen idag har billiga lokaler. Därför går man vidare med ett förslag där enbart ett gymnasium beställs. Men med goda möjligheter till samverkan med andra aktiviteter inom kultur, idrott och möten.

Om tekniska nämnden säger ja den 25 september ska programhandlingen göras färdig senast i maj 2020. Därefter blir gymnasieprojektet föremål för beslut i flera politiska instanser innan man går in i en konkret planerings- och byggnationsfas. Som tidigast kan de nya lokalerna stå färdiga år 2023.

Bifogat på denna sida finns förstudien i sin helhet:

https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/gymnasieskola.html

Enköping