De vann pedagogiskt pris 2019

Publicerad 2019-12-10

Tre vinnare av pedagogiska priser utsågs vid kommunfullmäktiges möte i Enköping under måndagskvällen den 9 december.

Varje år delar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ut pedagogiska priser inom förskola, grundskola och gymnasium eller vuxenutbildning. Syftet är att uppmärksamma goda pedagogiska exempel inom den kommunala verksamheten. Vem som helst har under höstens nomineringsperiod kunnat föreslå kandidater.

Inom varje priskategori valdes tre slutkandidater ut av en jury bestående av politiker och chefer. Alla slutkandidater uppmärksammades med diplom och blommor i samband med prisutdelningen på måndagkvällen.

Vinnare av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens pris inom förskola blev Elisabeth Härlin och Helena Höjding på Skolsta och Grillby förskola.

Nominerade var också Pernilla Andersson och Patricia Skirgård på Bolmörten och Skolsta förskola samt Rabah Kathim Abed på Kraftens förskola.

Vinnare av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens pris inom grundskola blev flerlärarsystemet i årskurs 5 på Örsundsbroskolan.

Nominerade var också Ulrika Beijer på Bergvretenskolan samt Lina Lindefors på Korsängsskolan.

Vinnare av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens pris inom gymnasium eller vuxenutbildning blev lärarna på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Westerlundska gymnasiet.

Nominerade var också Keivan Naghavi på Westerlundska gymnasiet samt Petter Ahlberg på Westerlundska gymnasiet.

Vinnarmotiveringar

Elisabeth Härlin och Helena Höjding, Skolsta och Grillby förskola

Genom sitt arbete med Läslyftet har Helena och Elisabeth bidragit till ett ökat samarbete mellan kommunens förskolor. De har höjt intresset, förståelsen och kompetensen för språk och kommunikation hos sina kollegor. De har bidragit till ett kollegialt lärande där barns språk-, läs- och skrivutveckling står i centrum. Helenas och Elisabeths arbete har enat kommunens förskolor och skapat en starkare sammanhållning.

Flerlärarsystemet i årskurs 5 på Örsundsbroskolan

Lärarna i flerlärarsystemet i årskurs 5 på Örsundsbroskolan inspirerar sina elever till att lära sig mer. De ser varje elev och får eleven att känna sig viktig. Flerlärarsystemet möjliggör individ- och gruppanpassad inlärning och bidrar till att eleverna får ett dynamiskt lärande. En nominerande elev skriver: ”De gör alla lektioner intressanta, och det tråkiga till det roliga”.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Westerlundska gymnasiet

På restaurang- och livsmedelsprogrammet på Westerlundska gymnasiet jobbar en flexibel grupp lärare som alltid har tid för sina elever. De stöttar sina elever på bästa tänkbara sätt och anpassar sin pedagogik efter varje specifik elevs behov. Som en förälder skriver: ”Grattis till kommunen och skolan som har det här otroliga teamet!”.

Enköping

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på WGY, flerlärarsystemet i årskurs 5 på Örsundsbroskolan och Elisabeth Härlin och Helena Höjding på Skolsta och Grillby förskola vann årets pedagogiska pris.