Enköpings grundskolor pausar tre terminer

Publicerad 2019-12-11

Enköpings grundskolor har utrett förslaget att införa tre skolterminer istället för två. Alla skolor är överens om att det behövs mer tid för fortsatt arbete med såväl innehåll som tidplan.

Rektorerna är också överens om att inte utse en ensam pilotskola som testar systemet.

Förslaget att införa tre skolterminer har debatterats flitigt sedan det skickades ut till grundskolorna i början av hösten. Det har även gett eko i resten av landet.

- Förändring av det rådande, av det alla känner till, är aldrig lätt, säger verksamhetschef Anders Härdevik som konstaterar att förändringar kring grundskola berör och upprör.

- Förändringar som berör såväl profession som privatperson är alltid utmanande.

Skolorna har utrett förslaget

Efter en sammanfattande dialog i rektorsgruppen står det klart att det inte blir något införande av treterminssystemet till hösten 2020.

- Arbetet som genomförts på skolorna imponerar. Förslaget har tagits emot med öppenhet och hög grad av seriositet. Enstaka detaljer skiljer mellan de olika skolornas uppfattningar men det är mer som förenar än som skiljer. Budskapet är tydligt: Om/när vi går så vill vi gå tillsammans och vi önskar mer tid. Nu remitteras förslaget om tre terminer till rektorsgruppen för fortsatt arbete med såväl innehåll som tidplan, säger Anders Härdevik.

Pedagogisk grundtanke

Förslaget om tre skolterminer innebär kortfattat att sommarlovet kortas med ett par veckor och att höstlovet och tiden runt sportlovet skulle bli mitterminslov på två veckor vardera. Jullovet skulle fortsätta att förläggas som idag och fritidshemmen skulle vara öppna under loven.

Något som inte har framkommit så tydligt är de pedagogiska fördelar som förslaget innehåller.

-Många som följt debatten lite på håll och som inte har sett det detaljerade underlaget har frågat sig på vilket sätt det här skulle bli bättre för eleverna och lärarna. Dels innebär mitterminsloven naturliga återhämtningspauser. Dels finns det i treterminsförslaget en inbyggd systematik för planering och reflektion för lärarna. Det ger också mer utrymme för flexibilitet gentemot eleverna. Syftet med förslaget är och har hela tiden varit att förbättra möjligheterna för såväl elever som lärare att göra sig själva rättvisa och att lyckas med uppdraget, säger Anders Härdevik.


Enköping