Startbesked för nytt gymnasium

Publicerad 2020-05-12

Kommunfullmäktige har tagit det sista nödvändiga politiska beslutet för att bygget av en ny gymnasieskola i Enköping ska kunna börja.

– Det här är ett historiskt beslut i Enköping eftersom det handlar om den största bygginvesteringen i kommunens moderna historia. Enköping ska vara en attraktiv skolkommun för både elever och personal. Den bilden stärker vi med den nya gymnasieskolan, säger kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M).

Westerlundska gymnasiets nya lokaler ska ligga intill dagens skola. De ska rymma 1 600 elever vilket är en kapacitetsökning med några hundra elever jämfört med idag. Gymnasiebygget beräknas kosta 550 miljoner kronor, plus kostnader för mark- och gatuarbeten i området kring den nya skolan. Målet är att de nya lokalerna ska vara färdiga för inflytt år 2024.

På den här sidan kan du läsa mer om det nya gymnasiet och även ta del av den förstudie som gjorts.

– Redan idag väljer en majoritet av eleverna gymnasium på hemmaplan. Vårt mål är att ännu fler ska göra det när vi får moderna lokaler som gynnar framtidens lärande, säger utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mats Flodin (M).

Enköping

Illustration: White arkitektbyrå