Ansök om stipendium för flitiga skolbarn

Publicerad 2020-05-18

Nu är ansökan om stipendium ur Nyströms premiedonationsfond öppen.

Ur Anna & Rickard Nyströms premiedonationsfond delas det varje år ut böcker eller pengar till barn i årskurs 1 till 9.

I stadgarna står att stipendiet går till den "som i skolan visar god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande uppförande".

Den som ansöker om medel ur fonden bör genom lärares eller rektors motivering kunna visa att barnet ifråga uppfyller kriterierna.

Ur Anna och Rickard Nyströms fonder delas det även ut pengar till skolbarn och äldre i Litslena och Hacksta.

Ansökan för år 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Ansök om stipendium ur Anna & Rickard Nyströms premiedonationsfond

Enköping

Foto: Maja Geffen