Ingen intagning på estetiska programmet i höst

Publicerad

Antalet sökande elever till Westerlundska gymnasiets estetiska program med musikinriktning till hösten är för litet. Intagningen stoppas därför tillfälligt.

Målet är att åter starta estetiska programmet läsåret därefter. Beslutet berör inte befintliga elever i årskurs 1 och 2.

Skolan har ansträngt sig extra för att försöka rekrytera elever till estetprogrammet men intresset har trots det varit svalt. Endast fem personer sökte i första hand.

– Kanske beror det på att arbetsmarknaden under pandemin är dyster för personer som arbetar inom den kulturella sfären. Vi ser samma trend kring estetprogrammet i andra städer som vi samarbetar med, säger förvaltningschef Linda Lindahl.

Fullt utbud 2022/2023

De fem elever som ansökte i första hand erbjuds plats på estetprogrammet i Västerås i ett samarbete mellan städerna. Eleverna har naturligtvis också möjlighet att söka andra program på WGY, om de vill gå gymnasiet i Enköping.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har också beslutat om programutbudet på WGY inför läsåret 2022/2023. Beslutet blev att programutbudet ska vara detsamma som nu, inklusive estetiska programmet med inriktning musik.

Söker utökning inom musik

Under hösten ska det göras ett arbete för att se hur estetprogrammet kan lyfta i attraktivitet på WGY. Skolan kommer parallellt att ansöka hos Skolverket om att få starta något som kallas Särskild variant inom det estetiska området, med inriktning musik. Det ger möjlighet för elever på högskoleförberedande program att läsa musikkurser inom ramen för sina utbildningar.

– Vi ser att det skulle stärka de estetiska ämnenas värde och ställning på Westerlundska gymnasiet, och det ger fler elever chansen att utvecklas musikaliskt. Vi hör från våra elever på högskoleförberedande program att det finns en efterfrågan, säger WGY:s rektor Daniel Hellström.

Enköping