Ny förskola ska byggas i västra Enköping

Publicerad

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en ny förskola i västra Enköping, Ripans förskola. Den nya byggnaden ska rymma 160 barn och Sagogrändens förskola samt Nattugglan ska flytta dit.

Förskolan ska byggas i änden av Ripgatan. På den aktuella tomten står idag en utrymd förskolelokal som gått under flera namn, bland annat kallas den gamla Svedia. Senast var den öppen förskola men lokalen utrymdes eftersom inomhusmiljön har brister. En teknisk genomgång av huset visar att det har nått sin livslängd och att det är bättre att riva och bygga nytt om man vill ha verksamhet på platsen. Just detta har nu utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tagit beslut om.

Byggs som typförskola

Den nya förskolan kommer att heta Ripans förskola. Den kan stå färdig år 2024 enligt en initial bedömning. Den byggs i enlighet med Enköpings ramprogram för förskolor som en så kallad typförskola av samma slag som till exempel Korsängens och Örsundsbros nya förskolor.

I Ripans förskola ska det både finnas plats för nya barn, samt för förskolan Sagogränd och natt- och helgverksamheten Nattugglan. Sagogränd och Nattugglan är idag inrymda i bostadshus på väster och behöver andra och mer ändamålsenliga lokaler.

Nästa steg i processen blir godkännande även i tekniska nämnden samt framtagande av en programhandling inför bygget.

Röd envåningsbyggnad med skog i bakgrunden

Den gamla förskolelokalen på platsen ska rivas och ersättas med en ny. Foto: Maja Geffen

Tvåvånings tegelbyggnad med färgglada detaljer och en lekgård framför

Örsundsbro nya förskola är ett exempel på hur en av kommunens typförskolor ser ut. Foto: Maja Geffen