För dig som fått en betalningspåminnelse efter inkomstjämförelsen

Publicerad

Om du inte betalat fakturan efter inkomstjämförelsen kan du ha fått en påminnelse.

I mars i år jämfördes de uppgifter som ditt hushåll har lämnat in till oss och de uppgifter ni har lämnat till Skatteverket för inkomståret 2019. Utifrån det kunde vi fastställa om ni har betalat för mycket i barnomsorgsavgift, eller om ni har betalat för lite.
Vi skickade ut ett informationsbrev tillsammans med den första fakturan om det var så att ni betalat för lite. Fakturan hade ni 90 dagar på er att betala och den skulle ha varit betald senast sista juni. Om hela beloppen inte betalats kommer ni få en påminnelsefaktura.

Läs mer om inkomstjämförelsen

Bild på sedlar och mynt